© 2000-2011 : FlexiByte b.v.
All Rights Reserved

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de FENIT (Federatie Nederlandse IT), gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Download hier de Fenit voorwaarden Download leveringsvoorwaarden