© 2000-2011 : FlexiByte b.v.
All Rights Reserved

Detachering - Flexibyte

Flexibyte detacheert haar medewerkers aan ondernemingen waarvan de afdeling softwareontwikkeling tijdelijk extra mankracht nodig heeft.

Indien we, om welke reden dan ook niet in staat zijn om eigen medewerkers te detacheren, dan selecteren we de juiste medewerker uit ons externe netwerk en detacheren die aan u.

De te detacheren medewerkers zijn binnen ons bedrijf opgeleid en hebben een HBO denk- en werkniveau.

U betaalt een uurtarief gebaseerd op de te detacheren medewerker en de afgesproken periode.